Gpunkt.pl

Freestyle o kulturze

Nie mów mi nic o dziennikarstwie… bo coś o tym wiem

with one comment

– jak mawiał absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Franz Mauer…

…to się nazywa „kaczka dziennikarska”. O tych i innych zwierzętach medialnych będzie mowa na wykładach i warsztatach pt. „Media – Kultura”.

WSM

Wrocławskie Stowarzyszenie Multimedialne organizuje cykl wykładów i warsztatów “Media – Kultura”. Projekt odbywa się w ramach cyklu imprez z okazji relaunchu G-punkt.pl. W zajęciach będzie mogło wziąć udział 20 osób. Trwa nabór. Chętnych zapraszamy do wysyłania maili z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia (w temacie wiadomości proszę wpisać „Media – Kultura”) na adres: mazurkiewicz@g-punkt.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IDEA:

Cykl wykładów połączonych z warsztatami odbywający się pod hasłem “Media-Kultura” skierowany jest do osób uczących się w liceach, zainteresowanych dziennikarstwem, internetem i public relations. Intencją organizatorów jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu krytyki kulturalnej, dziennikarstwa online, fotografii prasowej, strategii PR i reklamy internetowej. Zajęcia to również okazja, by dowiedzieć się więcej o specyfice studiów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady prowadzone będą przez praktyków i teoretyków, na co dzień specjalizujących się w tematyce przez nas zaproponowanej. Program połączony jest z akcją rekrutacyjną do redakcji Portalu Kulturalnego G-punkt.pl oraz biura prasowego Wrocławskiego Stowarzyszenia Multimedialnego.

TERMINARZ I TEMATYKA:

Data

Godzina

Prelegent

Temat

Rodzaj wystąpienia

Czas trwania

16.05.2008

18:00

Jakub Mazurkiewicz (WSM/Aktivist)

Projektowanie strategii PR

Wykład

+

case studies

1,5 h

19.05.2008

18:00

Paweł Wencel

(WSM/Rabbits.pl)

Reklama internetowa/WOM, marketing szeptany

Wykład

+

Warsztat

1, 5 h

20.05.2008

18:00

Dr Arkadiusz Lewicki (IDziKS)

Podstawy krytyki filmowej

Wykład

+

Warsztat

1,5 h

21.05.2008

18:00

Dr Urszula Glensk (IDziKS)

Podstawy krytyki literackiej

Wykład

+

Warsztat

1, 5 h

26.05.2008

18:00

Marta Bryś (NSK)

Podstawy krytyki teatralnej

Wykład

+

Warsztat

Wykład – 1h

Warsztat – 45 min.

27.05.2008

18:00

Alicja Zalewska (G-punkt.pl)

Podstawy krytyki muzycznej

Wykład

+

Warsztat

1,5 h

Wszystkie wykłady odbędą się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”

WYDARZENIA DODATKOWE:

*

23.05.2008 godz. 18:00 – pokaz filmu „Szok w toku” i spotkanie z jego autorką, Beatą Marciniak (Sektor 3)

*

29.05.2008 godz. 18:00 – spotkanie z reżyserem filmowym Janem Komasą w ramach cyklu MovieWro (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

*

30.05.2008 godz. 18:00 – spotkanie z Adamem Lachem (Manual Agency/Newsweek) poświęcone fotografii prasowej (Sektor 3)

godz. 20:00 – spotkanie z profesorem Leszkiem Pułką dotyczące Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz mediów lokalnych (Sektor 3)

MIEJSCA AKCJI

*

WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

www.sektor3.wroclaw.pl

*

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres Instytutu:

ul. Joliot – Curie 15

50-383 Wrocław

www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

BIOGRAMY PRELEGENTÓW I GOŚCI:

Marta Bryś

Studentka Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pisze pracę o twórczości Wernera Schwaba i jego polskich inscenizacjach. Pracuje jako krytyk teatralny Instytut Teatralnego im. Z. Raszewskiego w ramach projektu Nowa Siła Krytyczna. Publikuje również teksty krytyczne w Notatniku Teatralnym oraz Didaskaliach, a także do 2007 r. na portalu G-punkt. W Teatrze Polskim we Wrocławiu pracowała jako tłumacz angielsko-polski Gadiego Rolla na próbach spektaklu „Don Juan wraca z wojny” oraz asystent reżysersko-dramaturgiczny Przemysława Wojcieszka przy spektaklu „Zaśnij teraz w ogniu”. Pracuje jako tłumacz grup teatralnych Międzynarodowych Festiwali Teatralnych.

Dr Urszula Glensk

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi zajęcia z literatury współczesnej oraz krytyki literackiej. Autorka książki „Proza wyzwolonej generacji 1989-1999” (Wydawnictwo Literackie 2002), którą wzbudziła dyskusję na łamach „Rzeczpospolitej” na temat kondycji polskiej literatury po 1989 roku. Opublikowała także eseje „Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze” (Wydawnictwo Atut 2006), w których analizowała m.in. obraz śmierci w fotografii prasowej na przykładzie zdjęć z Biesłanu (Biesłan – fotografie bez przysłony). Prowadzi aktywną działalność krytycznoliteracką, w cyklu audycji „Książek połykanie” w Polskim Radiu Wrocław, w miesięczniku „Nowe Książki” oraz w „Kresach”, „Śląsku” i „Opcjach”.

Jan Komasa

Absolwent 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Student Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zrealizowany na zaliczenie II roku Filmówki film „Fajnie, że jesteś” został zaprezentowany w sekcji Cinéfondation festiwalu w Cannes (2004). W jego dorobku znajdują się filmy reklamowe (m.in. English First, Commercial Union) oraz teledysk Pezet i Noon „Nie jestem dawno” (2004, współreżyseria). Reżyser warszawskiej noweli w filmie „Oda do radości” (2005). Nagroda Specjalna Jury XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Adam Lach

Fotografuje od przeszło 9 lat. Ukończył z wyróżnieniem Akademie Fotografii WSF „AFA” we Wrocławiu. Autor wystaw w kraju i za granica. Laureat nagród Konkursu Fotografii Prasowej, BZWBK Press Photo i Newsreportażu. Od 2006 na stale współpracuje z tygodnikiem „Newsweek Polska”. Publikuje swoje zdjęcia w najważniejszych gazetach w Polsce i za granicą m.in. „Przekrój”, „Forbes”, „Tygodnik Powszechny”, „The Guardian”, „Die Zeit”, „Australian Business”. Współzałożyciel Kolektywu Fotograficznego Manual Agency.

Dr Arkadiusz Lewicki

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wykłada historię i teorię filmu, sztukę multimediów, stylistykę i język reklamy oraz analizę dyskursu medialnego. Jest autorem książki „Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym”, a także kilkunastu artykułów na temat filmu i telewizji opublikowanych w różnego typu antologiach naukowych. Dotyczą one zarówno pojedynczych filmów („Pulp Fiction”, „Zagubiona autostrada”), jak i sylwetek reżyserów (Kubrick, Park Chan-Wook) oraz motywów obecnych w działach filmowych – pisał m.in. o filmowych aniołach, dziennikarzach, starcach oraz o związkach filmu z erotyzmem.

Beata Marciniak

Absolwentka kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP (obecnie DSW) we Wrocławiu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka filmu dokumentalnego „Szok w toku” (2004), opisującego kulisy polskich programów typu talk-show, którego bohaterami są m.in. Teresa Torańska, Mariusz Szczygieł, Jacek Żakowski, Piotr Najsztub, Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski, Alicja Resich-Modlińska, Michał Figurski. Film prezentowany był na licznych festiwalach filmowych, nagrodzony m.in. przez Ambasadę Francji na wrocławskim 6. Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN (2005). Od dwóch lat współpracuje między innymi z DSW, KAN (2007, 2008 ) we Wrocławiu. Obecnie pracuje dla instytucji Odra-Film we Wrocławiu. Nieustannie złakniona świata i ludzi, czego dowodem są liczne rozmowy i wywiady z podróżnikami, fotografami, filmowcami i dziennikarzami. W 2006 roku zwiedziła północne Peru.

Jakub Mazurkiewicz

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie z zakresu public relations zdobywał w takcie pracy w instytucjach pozarządowych. Specjalizuje się organizacji wydarzeń specjalnych. Przygotowywał okolicznościowe eventy dla Fundacji im. Ferdynanda Magellana, instytucji Odra-Film, multipleksów Helios oraz Multikino. Jest współpomysłodawcą przeglądu bajek bloku wschodniego z muzyką na żywo „ArtAnimAkcja” – jedynego przedsięwzięcia o tym charakterze na terenie Dolnego Śląska. Pracował w regionalnym oddziale TVP3 przy programie publicystycznym, autorstwa Agnieszki Zwiefki („Czarno-biały program”). Uczestniczył również w realizacji programu „Jesteśmy z .PL” na zlecenie Telewizji „Polonia”. Prowadził audycję filmową „Introspekcja” w akademickim radiu „Luz”. Współpracował z magazynem filmowym „Cinema”. Publikował w „Gazecie Wrocławskiej”, „Kinie”, miesięcznikach „Odra”, „Rita Baum”. Założyciel Portalu Kulturalnego G-punkt.pl, wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Multimedialnego. Współpracuje z magazynami „Men’s Health” i „Runner’s World”. Obecnie jest dziennikarzem magazynu „Aktivist”.

Prof. dr hab. Leszek Pułka

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wykłada teorię kultury, media i komunikowanie masowe, społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów, publicystykę kulturalną w mediach, historię reklamy. Laureat Nagrody „Ruchu Teatralnego” im. prof. Zbigniewa Raszewskiego dla „najciekawszego recenzenta prasy codziennej w Polsce” w 1998 r. Jest autorem ponad to ponad 1300 tekstów krytycznych, notat, wywiadów prasowych i relacji oraz kilkunastu wywiadów i felietonów telewizyjnych dotyczących życia teatralnego na Dolnym Śląsku. W latach 1996-1999 współpracował jako twórca programów publicystycznych z Ośrodkiem Regionalnym TVP, Polskim Radiem Wrocław oraz Radiem Eska. Realizował cykliczne programy i audycje („Chcę wiedzieć”, „Rozmowy więzienne”, magazyn kulturalny „Z czym do ludzi”, redakcja i prowadzenie całorocznego cyklu programów „Kolokwia leopoldyńskie” pod patronatem TVP oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego). W programach tych upowszechniał wiedzę o kulturze Dolnego Śląska oraz dorobek dolnośląskiej i polskiej nauki, zapisując rozmowy z naukowcami tej miary jak prof. prof. Henryk Samsonowicz i Aleksander Gieysztor oraz ze światowej sławy artystami jak Krystian Lupa czy Peter Brook. Współpracował z Pracownią Badania Kultury Popularnej – opracował kilkanaście haseł na potrzeby „Słownika literatury popularnej” oraz „Literatury i kultury popularnej”. Od 2006 roku jestem recenzentem „Dziennika” oraz „Rewolweru kulturalnego” w TVP3. Opiekuje się Kołem Naukowym w IDZiKS.

Paweł Wencel

Absolwent wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej. Założyciel i dyrektor w latach 2004-2006 pierwszego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu. Pracował w jednej z najlepszych agencji interaktywnych w kraju „OS3 multimedia”. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Rabbits.pl, firmy specjalizującej się w projektach internetowych. Prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Multimedialnego i Klubu Filmowego „Introspekcja”.

Alicja Zalewska

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka kierunku filologia polska, specjalność: dziennikarstwo. Ukończyła szkoły muzyczne I i II stopnia uzyskując dyplom muzyka instrumentalisty ze specjalizacją w zakresie skrzypiec. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadziła zajęcia z przedmiotów takich jak: publicystyka kulturalna w mediach, krytyka prasy oraz społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów. Jako dziennikarz muzyczny współpracowała z „Gazetą Wyborczą”. Recenzje oraz inne teksty poświęcone muzyce publikowała również w czasopismach „Twoja Muza”, „Odra” „Gadki z Chatki”, „Pro Libris”, „Muzyka 21”, „City Magazine”, a także w Tygodniku Internetowym „TIN” i Portalu Kulturalnym „G-punkt”. W powstającej dysertacji podjęła temat polskiej krytyki muzycznej po 1945 roku.

ORGANIZATORZY:

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MULTIMEDIALNE PORTAL KULTURALNY G-PUNKT.PL

WSPÓŁORGANIZATORZY:

WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KONTAKT:
zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres mazurkiewicz@g-punkt.pl

 

Reklamy

Written by qrupamen

Maj 8, 2008 @ 9:42 pm

Jedna odpowiedź

Subscribe to comments with RSS.

  1. Alicja Wacowska, 27.09. 1981(w temacie wiadomości proszę wpisać “Media – Kultura”) na adres: mazurkiewicz@g-punkt.pl.

    alicja wacowska

    Maj 13, 2008 at 7:58 am


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: